Enzsöl Lajos

 

(Újkér, 1912. 04.01. – Székesfehérvár, 2008.12.03.) Római katolikus hivatásos katona, alezredes, sportújságíró. A soproni Szent Asztrik Bencés Gimnáziumban érettségizett 1931-ben. Utána jogásznak tanult, de átirányították a kőszegi tisztképzőbe. Főhadnagy lett a Szent István III. gyalogezred 52/I. zászlóaljnál. A háboru alatt többször megsebesült, majd amerikai hadifogságba került, onnan 1946.03.01-én szabadult.. 1956-ban a Székesfehérvári Városi Nemzeti Bizottság tagja, utána katonai rendfokozatát elvették, tartalékos gyalogos lett. Ezt 1991. március 15-én a Honvédelmi Minisztériumban tartott ünnepélyes fogadás keretében Für Lajos honvédelmi miniszter okmánnyal állította helyre és alezredessé léptette elő. 1950-1980 között sportújságíróként is hasznosította magát. Először a helyi Fejér Megyei Hírlapnál, majd felkérésre a Népsport és a Magyar Távirati Iroda megyei tudósítója lett.

Kitüntetései:
I. osztályú Tűzkereszt koszorúval, kardokkal, 2 sebesülési ponttal.
II. osztályú Honvédelemért
Felvidék emlékérem.
Erdély felszabadulása után csapatparancsnoki dicséret.
Erdély emlékérem.
1956-os emléklap.
POFOSZ Hazáért Érdemkereszt.
Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje az 1956-os forradalomban való helytállásáért .
Honvédelmi Minisztérium II. osztályú Honvédelemért kitüntető cím.
Szent László hadosztály emléklap a hősi halottak emlékének ápolásáért.
Honvédelmi Minisztérium emlékplakettje.
Honvédelmi Minisztérium II. osztályú Honvédelemért kitüntető cím.
Hadifogoly emlékérem.