Czuppon György

 

(Alszopor, 1755. április 25. – Szombathely, 1820. június 26.) kanonok, teológiai doktor, nyelvész, és tanár. 1778. szeptember 6-án Szily püspök Szentbenedeken pappá szentelte. 1786-ban a pozsonyi generale seminariumban a másodéves hittanulók prefektusa volt. 1788-ban a hetyei plébániát kapta, melyet 1804-ig látott el. 1790-ben, a generale seminariumok feloszlatása után az akkor megnyílt szombathelyi papnevelő-intézetben a bibliamagyarázat és a keleti nyelvek tanára lett, mely tisztét szintén 1804-ig viselte. Teológiai tanársága mellett az 1793-ban megnyitott királyi líceumban 1796-tól 1804-ig hittant is tanított, és ugyanennek az intézetnek 1804-től 1808-ig igazgatója volt. 1804-ben szombathelyi kanonok lett. A Szentlélekről címzett monostori apát és Vas megyének táblabírája is volt. Könyvtárát és szombathelyi szőlőjét a szombathelyi papnevelő intézetnek, házát pedig a kőszegi árvaháznak hagyományozta. Több kötetnyi latin nyelvű munkája maradt az utókorra.