Ábrahám Zsigmond

 

(Felsőszopor, 1758. – Jánosháza, 1822. 09. 24.) 1783-ban szentelték pappá. A káplánévek után plébános volt 1790-tól elhunytáig Jánosházán. A kemenesaljai alsó kerület esperese és tanfelügyelője volt, 1815-től javadalmas pecöli apát.